.:: Ord & uttrykk

Ace-High

En hånd som inneholder et ess på topp.

Active Player

En spiller som er med og spiller på mange potter.

Add-on

Mulighet for å kjøpe inn flere sjetonger i en turnering.

All-In

Når en spiller byr alt han/hun har.

Ante

Brukes av og til i slutten av en del turneringer.
Dette betyr at hver spiller rundt bordet må legge i en viss sum i potten før kortene blir delt ut. Dette i tillegg til small og big blind.

Back Door Flush/Straight

Når en spiller får Flush/Straight på turn og river.

Bad Beat

Du blir slått når du har svært gode kort. Du sitter for eksempel med hus, men noen har et bedre hus en deg.

Bankroll

Hvor mye du har tilgjengelig å spille for. Hvor mye du har i ”banken” til det aktuelle pokerstedet.

Behind

Du har ikke den beste mulige hånden (ligger etter), den må sannsynligvis forbedres for at du skal vinne potten.

Bet

Make a bet - betyr å by- du legger penger i potten som førstemann.

Big slick

Å ha AK på hånda.

Blinds, big og small

En blind er en tvungen nedlegging av penger som to av spillerne rundt et bord må gjøre. Den ene er big blind (BB) og den andre er small blind (SB). Small blind er halvparten av big blind. Spilleren til venstre for dealer er small blind, mens den neste til venstre er big blind. Hvor mye dette er, er avhengig av hvor dyrt bord du spiller.

Bløff

Å bløffe er by med en svak hånd for å få andre spillere rundt bordet til å kaste seg. Spiller du rundt et bord med 9 andre og en del av dem er card chasere, vil det ikke lønne seg i lengden å bløffe. Det skal veldig mye til for å få dem til å kaste seg. Spiller man no limit eller pot limit for eksempel i en turnering, vil bløffing ha veldig mye å si, siden det kan bli veldig dyrt å se hva en spiller har.

Boardcards

Kortene som blir lagt på bordet (Flop,Turn og River).

Broadway

Straight med ess på topp. Altså 10, J, Q, K, A

Bust Out

Å ryke ut av en turnering. En går tom for sjetonger.

Buy- in

Dette er antall dollar du må ha med deg når du setter deg ved et bord. I en turnering er buy-in det som det koster for å være med.

Call

Å se en annen spiller, bli med på det er allerede er bydd.

Card chaser

En spiller som ikke har noe, men jakter for eksempel på en flush. En spiller som ofte er med helt til river for å se om han/hun får noe.

Check

Hvis ingen har bydd før deg, kan du checke. Det vil si å by 0. Hvis alle spillerne rundt bordet checker vil neste kort komme uten at en må betale for det.

Check- raise

En checker selv om en har veldig gode kort på hånden. Dette for å få med flere spillere og for å skjule det at en har gode kort. Hvis de andre byr, raiser en hva de har bydd. Les strategi kapitel.

Chips

En chip er en rund brikke/sjetong som brukes i stedet for penger ved pokerbordet.

Chop

Det vill si at man deler potten med en annen spiller.

Community cards

Det er kortene som ligger på bordet med billedsiden opp. Alle som sitter rundt bordet kan se dem, og de kan brukes av alle spillerne for å danne en hånd

Cowboys

Når du starter med to konger.

Dead Card

Ett kort som ikke lenger er spillbart. Du har for eksempel to par og så kommer det et høyere par på bordet. Da vil kun det ene paret du hadde fra før telle. Det andre vil bli dead card. Ikke noe vits i å ha.

Dead Money

Penger som er lagt i potten av spillere som har kastet seg.

Dealer button

Det ligger en dealer button ved den spilleren som deler ut kortene. Den beste plasseringen ved bordet. Denne går på rundgang i klokkeretningen.

Deuces

Draw

Et par i to.

Det er det fjerde kortet som legges ned på bordet. Kortet etter floppen.

 

Ducks

Par i to.

Drop

Det betyr at man kaster seg, akkurat samme som fold.

Early Position

At en sitter i en posisjon som gjør at en må ta et valg før alle de andre spillerne. En sitter en av de to plassene til venstre for small og big blind.

Fish

Fish = fisk, dette er en dårlig spiller/nybegynner som taper en del penger. Det er disse haiene jakter på.

Four of a kind

Dette er fire like. Å ha fire like kort av samme tallverdi, for eksempel 77772.

Flop

Det er de tre første kortene som blir lagt på bordet

Flush

En hånd hvor alle kortene er i samme sort.

Flush Draw

Du har to hjerter på hånden, og det kommer 2 hjerter av 3 på floppen. En jakter da på en hjerter til på draw eller river for å få flush.

Folde, å

Betyr å kaste kortene man har fått utdelt, som regel på grunn av at noen har bettet mer enn du er villig til å syne.

Free Card

Betyr gratis kort, det vil si at en spiller får se et kort uten å betale noe for det. At for eksempel alle checker.

Fullt hus

En hånd bestående av to like kort med samme verdi og tre andre like kort, for eksempel 88855

Hand

Hånden til en spiller, bestående av de fem beste kortene.

Heads- up

Å spille to spillere mot hverandre. (1 mot 1)

Hit

Det vil si at man får det kortet som man jaktet på.

Ignorant End

Det er å ha den lave enden av en straight. På bordet ligger 4567K, og du sitter med 23

Isolate

Det vil si at man raiser i håp om å bli alene igjen mot en spiller.

Kicker

En kicker er det høyeste kortet du har på hånda som ikke bidrar til å gjøre hånda di bedre. Når du spiller holdem poker er kickeren meget viktig. Les strategi. Du har AK, på bordet ligget A9725, du har par i ess med konge som kicker (2. kort)

Ladies

At en sitter med to damer.

Late Position

At man sitter i en posisjon som gjør at du tar valget etter de fleste andre spillerne. For eksempel ved dealer knappen.

Lay Down

Lay Down skjer hvis man viser hånda på en showdown.

Lay The Odds

Lay The Odds er å plassere bud etter oddsberegning.

Lead

Første spilleren som byr.

Limit

Et limit bord er et bord en har en maks grense for hva en kan by På et $2/$4 bord kan en kun by med 2 dollar i intervall på de 2 første rundene og maks 4 dollar i intervall på de to siste rundene.

Live One

Det er en amatørspiller som spiller alt for mange hender.

Lock

Den beste hånden som er mulig å få.

Loose

Det er en spiller som er med på for mange hender.

Loose Game

Det er hvis de fleste spillerne er med på de fleste pottene. Mulighet for stor gevinst.

Middle Pair

Middle Pair er å ha et par, med det midterste kortet på floppen.

Minimum Buy-In

Det minste antall dollar en kan sette seg ned på et bord med.

Muck

At du kaster bort kortene uten å vise dem. Det er også en betegnelse på alle kortene som er kastet den runden.

No- limit

Dette er et spill uten en øvre grense for hvor mye en kan by.

Nut Flush

Det er den beste flushen som er mulig.

Odds

Sannsynligheten for at du får en viss hånd

On Tilt

Det vil si at en spiller er med på hender han ikke bør være med på. Som oftest på grunn av sure tap han/hun ønsker å vinne tilbake.

Outs

Hvor mange muligheter en har til å få en eller annen hånd. For eksempel: Du har AJ i hjerter. Floppen: KQ5, draw er en 8. To av disse kortene er i hjerter. I denne situasjonen har vi mange outs. En god del hjerter kan komme og vi får flush, kommer en 10-er får vi straight, kommer et ess har vi kanskje det beste paret. Her vil vi nesten uansett jakte på siste kortet.

Par

To kort med samme verdi. Hvis du har KK852 har du et par i konge.

Passiv

Passivt spill vil si at mange spillere er motvillig til å bette eller raise. Det vil skje lite på et passivt bord og pottene har en tendens til å bli ganske små. Men det positive er at alt som skjer er veldig forutsigbart.

Pocket

Dine 2 startkort som er skjult for resten.

Pocket Rockets

At du starter med par i ess.

Posisjon

Posisjon vil si hvor rundt bordet du sitter, spesielt med tanke på rekkefølgen i byingen. De spillerne som må handle først sitter på en tidlig posisjon, mens de som sitter sist sitter i en sein posisjon. Late position er det beste, siden du da kan se hva spillerne som sitter foran deg gjør.

Pot- limit

Ethvert bord hvor øvre grense på bying er det samme som summen av potten. Ligger det $10 i potten er det maks $10 det er lov til å by.

Protect A Hand

Det er at man byr/høyner for å få ut spillere.

Quads

Fire like

Raise

Etter at noen har plassert et åpningsbud i en runde, kalles det å raise eller å høyne hvis noen bye mer enn førstemann.

Rake

Pengene som huset trekker fra hver spilte pott, som regel en liten prosentandel av potten. Varierer fra pokersted til pokersted.

 

Raked hands

Potter/hender som huset får rake av. Enkelte pokersteder opererer med et minimum antall raked hands før du får utbetalt bonusen din. For eksempel, hvis du blir ny kunde til pacific poker via linkene på holdempoker.no kan du få utbetalt $30 etter at du har spilt 250 raked hands.

 

Re- buy

Hvis du er med i en turnering og går konk kan kjøpe nye sjetonger hvis re buy er lov. Vanligvis er dette lov den første timen.

Re- raise

En hvilken som helt raise som kommer etter den første raisen i en runde.

Read

Betyr å lese andre spillere. Dette vil en bli god på etter at en har spilt en god del. Utrolig viktig.

River

Det siste av de fem kortene som kommer på bordet.

Rock

Rock blir sagt om en spiller som spiller tight. Er med på kun gode kort.

Royal Straight Flush

En straight flush med ess på topp. Den beste hånda i holdem poker.

Rush

Rush er å vinne mye i løpet av kort tid.

Satelite

En liten turnering der du vinner plasser inn i en stor turnering.

Scoop

Å vinne en pott alene.

Second Pair

Når paret ditt er det nest høyeste.

See

Å se

Semibløff

En semibløff er mye det samme som en bløff, bortsett fra at noen som drar en semibløff har en viss sjanse til å få til en vinnende hånd.

Showdown

Når det siste av de 5 kortene er på bordet/etter river og bying er unnagjort skal en så ”vise” kortene sine. Den med best hånd vinner showdown og vinner selvsagt potten.

Side Pot

Nå en eller flere spillere er med på potten men har ikke råd til å legge inn mer vil de resterende pengene som bys legges i en pott ved siden av hovedpotten.

Small blind

Halvparten så mye som big blind. Det er den spilleren som sitter rett til venstre for dealer knappen.

Split

Å dele potten med en eller flere spillere.

Stack

Mengden av penger som du har foran deg ved et pokerbord. En bunke med sjetonger.

Stjele potten, å

Det vil si å by når det ikke ser ut som om noen av de andre spillerne har noe. Hvis alle kaster seg en runde, og small blind raiser (kun big blind igjen), er han/hun muligens nok ute etter å stjele potten. Det samme gjelder spillere som sitter med sen posisjon når alle de andre spillerne har checket på floppen.

Straight

En hånd bestående av fem kort i rekkefølge hvor ess kan være både 1 og 14. A2345 er en straight med 5 på topp, 56789 er en straight med 9 på topp. Når man skal avgjøre hvilken av to straighter som vinner ser man på hvilken av dem som slutter med det høyeste kortet.

Straight flush

En hånd bestående av fem kort i rekkefølge og i samme sort.

Suited

Kort i samme sort. At du for eksempel har ess og 10 j hjerter, altså suited.

Texas Holdem

Se link på hovedsiden. Verdens mest populære form for poker.

Tight

Spiller du tight, spiller du veldig forsiktig. Du er med på veldig få hender, altså kun gode hender.

To par

For eksempel 5588K

Top pair

At du har det beste paret på bordet.

Tournament

Turnering, at spillere går inn med for eksempel $10 hver. De starter med en viss mengde sjetonger, for eksempel $1000, og de spiller til kun en sitter igjen med alt. Normalt vil det være pengepremier til en viss prosentandel av spillerne som er med. Er det 1000 stk med kan en vente seg at det er i hvert fall premier til de første 50. Turneringene varierer veldig, lager du egen turnering kan du jo bestemme selv.

Tre like, tress

At du har 3 kort med lik verdi. For eksempel 5558K

Triplets

Tre like/tress

Trips

Tre like/tress

Turn

4. kort som blir lagt på bordet

Up card

Kort som blir delt ut med billedsiden opp.

Worst hand

En tapende hånd. Denne skal vi ikke sitte med J

WPT

World poker tour. Her skal vi bli med etter hvert J

WSOP

World series of poker.